Zuidelijk Westerkwartier

Pierswijk bij Marum Zuidelijk Westerkwartier

Het Groninger Borgenpad kun je beginnen in Wedde (Westerwolde) of Nuis (Zuidelijk Westerkwartier). In Nuis begint de lange afstandswandeling bij de Coendersborg,

Het Westerkwartier is één van de drie historische kwartieren van de Ommelanden. De twee andere kwartieren zijn Fivelingo en Hunsingo.

Het Westerkwartier kent drie streken: Langewold, Vredewold en Middag-Humsterland. Op deze pagina gaat het over Vredewold en Langewold, het zuidelijk Westerkwartier.

Tussen Nuis en Leek ligt het coulisse- of houtsingellandschap, Dit landschap is ontstaan door de vervening. Toen ontwaterde men het land door sloten en vaarten te graven, haaks op de zandruggen. Op deze zandruggen, de zogenaamde gasten, lagen de dorpen. Geleidelijk groeiden bomen en struiken aan deze waterlopen. Deze stroken begroeiing zijn de houtsingels of coulissen.. Daardoor maakt het landschap een besloten, intieme indruk.

Na landgoed Nienoord verandert het landschap. Rondom het Leekstermeer ligt een open landschap. Dit landschap is gevormd door de veenwinning, Door de vervening ontstonden ook zogenaamde petgaten, de Lettelberter Petten.

Over de Lettelberterdijk (foto) komen we door de Drie Polders. Hier ligt een vogelrijk waterbergingsgebied. Daarna komt Zuidhorn, de eerste plaats die we doorkruisen. Na Zuidhorn steken we het Van Starkenborghkanaal over.  Dan komen we in het Humsterland, Het Humsterland maakt wel deel uit van het Westerkwartier, maar heeft een wierdenlandschap..

De drie polders bij Lettelbert Zuidelijk Westerkwartier

bovenste foto Pierswijk, Marum en foto onder Lettelberterdijk (Albert Buist)