Welgelegen in Sappemeer

Welgelegen is een veenborg, gebouwd door de Borger Compagnie die het veen bij Sappemeer wilde ontginnen (1650). Groningen telde ooit tientallen veenborgen en Welgelegen is de enige die over is. Deze borg heeft geen verleden als steenhuis. Het was bedoeld als kantoor en later  woning voor de rentmeester van de Borger Compagnie. Door de aanleg van een gracht en een mooie tuin kreeg Welgelegen een voornaam karakter. Het gebouw en de tuin zijn rijksmonument.

Sinds 1966 was Welgelegen in het bezit van de Odd Fellows die zowel gebouw als tuin prachtig hebben hersteld. Begin 2017 is Welgelegen overgedragen aan het Groninger Landschap, maar de Odd Fellows mogen het gebouw blijven gebruiken.