Welgelegen in Sappemeer

Welgelegen in Sappemeer

Borg Welgelegen in Sappemeer is een veenborg, gebouwd door de Borger Compagnie die het veen wilde gaan ontginnen (1650). De veenborg is een fenomeen uit de 17e eeuw.

Groningen telde ooit tientallen veenborgen en Welgelegen is de enige die over is. Deze borg heeft geen verleden als steenhuis. Het was bedoeld als kantoor en later  woning voor de rentmeester van de Borger Compagnie. Door de aanleg van een gracht en een mooie tuin kreeg Welgelegen een voornaam karakter. Het gebouw en de tuin zijn rijksmonument.

Achter de plannen voor vervening zaten aanzienlijke families uit de stad Groningen. Veel veengebieden waren in handen geweest van de kloosters. Na de inbeslagname van het kloosterbezit werden de veengebieden toegewezen aan de stad Groningen. Dat verklaart de grote rol van de stad in de vervening.

De stichter van Welgelegen in Sappemeer was Johannes Cornelis Spiel. Door zijn huwelijk met Margaretha van Ewsum (1639) ontstond er een band met deze rijke en invloedrijke familie van hoofdelingen. Het echtpaar bezat ook een huis in Groningen waar ze ’s winters verbleven. Helemaal in de oude traditie van de aanzienlijke families.

Sinds 1966 was Welgelegen in het bezit van de Odd Fellows die zowel gebouw als tuin prachtig hebben hersteld. Het onderhoud bleek echter een zware opgave voor de Odd Fellows. Daarom droegen ze begin 2017 Welgelegen over aan het Groninger Landschap. De Odd Fellows mogen het gebouw blijven gebruiken.

Het Groninger Landschap wil allereerst met de tuin aan de slag. In de tuin moet de invloed van de Franse barok weer worden teruggebracht. De tuin blijft open voor bezoekers.