Wandel.nl

Wandel.nl plaatst een mooi artikel over het Groninger Borgenpad. Enkele borgen zijn uitgelicht en geïllustreerd met prachtige foto’s. Het artikel eindigt met de kaart van de lange afstandswandeling Groninger Borgenpad. Wandel.nl is een initiatief van de Koninklijke Wandel Bond Nederland.

Wandelen langs statige borgen

toegangspoort Nienoord, Leek