Kerk van Nuis

Kerk van Nuis

De kerk van Nuis is omringd geweest door een gracht waaraan vele eiken stonden. Helaas is de gracht gedempt en hebben de bomen het veld moeten ruimen bij een uitbreiding van het kerkhof. De kerk dateert van het begin 13e eeuw en is gebouwd in de romanogotische stijl.

Opvallend in deze kerk zijn de rouwborden.  Aanzienlijke families lieten rouwborden maken die bij de begrafenis werden meegedragen. Later werden ze in de kerk opgehangen.

De rouwborden in de kerk van Nuis zijn van de families Fockens en Van Teyens. De families waren aan elkaar verwant en woonden in Beetsterzwaag. Daar hingen de rouwborden in de kerk. Maar hoe kwamen ze in Nuis terecht?

De regering van de Bataafse Republiek (1795-1806) bepaalde dat rouwborden uit de kerken moesten worden verwijderd. Rouwborden herinnerden immers aan de aristocratische elite, de onderdrukkers! Oene en Hijma van Teyen verborgen de rouwborden van hun familie op de zolder van Fockenstate in Beetsterzwaag.  In 1812 verhuisden de rouwborden naar de Coendersborg, toen eigendom van de familie van Teyen. Bij de verkoop van de Coendersborg in 1956, moesten de rouwborden een nieuwe plek krijgen. De kerk in Beetsterzwaag wilde ze niet terug, want de kerk waar ze oorspronkelijk hadden gehangen was in 1803 afgebroken. Toen kwamen ze terecht in de kerk van Nuis en dat was ook nog niet zo’n rare plek omdat er ook Van Teyens begraven liggen.

Zo kwamen rouwborden uit het Friese Beetsterzwaag in het Groningse Nuis terecht. Een beschrijving van de rouwborden staat op de website van de Groninger Kerken, eigenaar van de kerk.

rouwborden in kerk van Nuis