Terrein Asingaborg

Asingaborg door Jan Bulthuis 1772

De rondwandeling Asingaborg (Ulrum) gaat door het Asingapark, het voormalige borgterrein. De borg is ruim tweehonderd jaar geleden afgebroken (1810). Veel later werd het terrein een park waar nu stalen objecten de herinnering aan de borg levend houden.

De oudste vermelding van Asinga is van 1426, maar daarvoor moet er al een gebouw hebben gestaan, de gebruikte benaming castrum duidt op een steenhuis. Na Asinga woonden er andere families, de familie Lewe en de familie Van In- en Kniphuizen die ook Nienoord bewoonden. Een inventaris maakt melding van 14 kamers, een koetsierswoning, een zomerhuis en een boomgaard. De sloop had ook een ingrijpende wijziging in het landschap tot gevolg, want ook vele bomen werden verkocht. Er was sprake van 600 eiken, iepen en essen, 250 linden en verder vele vruchtbomen.

De wandeling gaat ook langs de middeleeuwse kerk van Ulrum waarvan het oudste deel uit 1200 stamt. In de kerk staat de Asingabank, een herenbank van de familie Van In- en Kniphuizen. Deze familie heeft onder het koor een grafkelder laten maken.

Catharinakerk te Ulrum