Tammingahuizen

Aan de oude Stadsweg, halverwege tussen Winneweer en Kröddeburen, lag de borg Tammingahuizen.  De Stadsweg, de eeuwenoude verbinding tussen de stad Groningen en Emden in Oost-Friesland, is voor het grootste deel nog aanwezig. Het deel van de Stadsweg tussen Winneweer en Kröddeburen/Ten Post is een onverhard pad. Aan dit graspad ligt de oprijlaan van de borg Tammingahuizen. Een opname met een drone toont dat het borgterrein weer goed herkenbaar is, dankzij de inspanningen van Staatsbosbeheer en Landschapsbeheer Groningen.

Uit archeologisch onderzoek blijkt dat er in de 13e/14e eeuw al bebouwing moet zijn geweest, maar de eerste vermelding van de borg stamt is uit 1447. Families die de  borg hebben bewoond zijn Clant en Van Ewsum. Een afbeelding van de borg is op de kaart van Coenders te vinden (1677).

Na aanleg van het Damsterdiep werd de Trekweg als verbinding steeds belangrijker. Toen is ook een verbinding aangelegd tussen Tammingahuizen en de Trekweg.

Meer

Borgterrein van Tammingahuizen, foto Albert Speelman