Stremming

De laatste etappe van de lange afstandswandeling extra naar het steenhuis de Schierstins is gestremd. Het gaat om de wandeling tussen Drogeham en Veenwouden. De brug wordt gerepareerd. De werkzaamheden gaan door tot eind 2024.