Stadsweg

stadsweg Damsterdiep, Garrelsweer
Wandelaars op de Stadsweg bij Garrelsweer

De Stadsweg, de eeuwenoude verbinding tussen de stad Groningen en Emden, is voor een groot deel nog intact. Tussen Ten Post en Winneweer  ligt zelfs nog een stuk onverharde weg.  Het gaat om een slingerend stuk dat de oever van de voormalige rivier de  Fivel volgt. Dit deel is opgenomen in de rondwandeling Tammingahuizen, langs verdwenen borgterreinen.

In Winneweer gaat de weg door aan de zuidelijke kant van het Damsterdiep naar Appingedam, ditmaal verhard, ook daar is een deel van opgenomen in een wandeling van het Groninger Borgenpad, nl. rondwandeling Ekenstein.

Na Appingedam gaat/ging de weg via Farmsum naar Oterdum waar de Eems werd overgestoken (later Termunterzijl). Op basis van archeologische vondsten is duidelijk dat de weg al in de 11e en 12e eeuw in gebruik was. de weg was toen bekend onder andere namen. De naam Stadsweg is na de Middeleeuwen ontstaan

Naast deze weg was er het trekpad bij het Damsterdiep. Dat pad werd met puin verhard tussen 1647 en 1650, maar alleen de leden van het voerlieden gilde mochten er gebruik van maken. Dat veranderde na 1770 toen ook particulieren er gebruik van konden maken. Daarna werd dit Trekpad een alternatief voor de stadsweg.