Rondom het Oldambtmeer

Baggerputten

Na het verlaten van de Hoofdweg in Slochteren komen we bij de Baggerputten, een mooi natuur- en visgebied.  Bij de winning van het laagveen in de 17e eeuw werd hier turf gebaggerd waardoor deze baggerputten zijn ontstaan. De baggerturf werd vervoerd naar Sappemeer. Sappemeer ontstond in 1621 toen een aantal verveners zich er vestigde om in opdracht van de stad Groningen het meer te ontginnen.  Adriaan Trip (1694-1734) was zo’n vervener. Zijn naam vinden we terug in het Tripsbos  en het dorp Tripscompagnie, ontstaan in 1648.. Door de vervening en de daarbij gepaard gaande inklinking ligt dit gebied laag.

De Heemtuin en het Natuurpark van Muntendam is een prachtige plek die we dan ook helemaal doorkruisen. Muntendam, Zuidbroek, Scheemda, Midwolda, Finsterwolde en Winschoten liggen allemaal op zandruggen/keileemruggen. Deze ruggen boden meer veiligheid, want door het inklinkende veen konden inbraken van de Dollard tot gevaarlijke situaties leiden. Zo kwam het dat dorpen verplaatst werden naar de hoger gelegen ruggen, zoals Scheemda.

Tussen Midwolda en Winschoten komt het Groninger Borgenpad langs het Oldambtmeer, een kunstmatig meer. (2006). In dit bijzonder laaggelegen gebied lag ooit een dik veenpakket dat  verdween door de zee en vooral menselijk handelen.  Het Oldambtmeer maakt deel uit van het Blauwestad project, een poging om het gebied een economische impuls te geven. Dat is maar deels gelukt. Veel kavels zijn nog onbebouwd. Het resultaat is dat wandelen langs de oever van het Oldambt een fijne natuurervaring is.

Na de Blauwestad koersen we aan op Winschoten. We wandelen door het Stadspark met het rosarium, het Sterrebos en het Maintebos. Na Winschoten komen we via het natuurgebied Tusschenwegen in Oude Pekela, een veenkolonie uit de 17e eeuw.

Opvallend is dat het hele veengebied een groen en bomenrijk gebied is, een groot verschil met de tijd van de verveningen.

Oldambtmeer