Rensumaborg

Voorzijde Rensumaborg

In Uithuizermeeden komt het Groninger Borgenpad langs de Rensumaborg. Omstreeks 1400 woont hier een familie Reindesma op de Reindtsumaheerd. Van deze familie is verder weinig bekend. Een honderd jaar later komt Rensumaborg in handen van de machtige familie Van Ewsum. In 1662 komen we een zekere Petrus van Aggema tegen die zich heer van Rensuma noemt. In 1695 wordt Mello Alberda van Menkema, bewoner van de Menkemaborg, eigenaar. Uit de koopakte blijkt dat het eigendom van de borg Rensema veel grond en rechten met zich meebrengt.

Rensumaborg heeft geen grachten gekend en ligt ook niet op een verhoging. Vanaf het begin is het meer een buitenplaats geweest dan een borg. Een borg heeft zich immers ontwikkeld vanuit een steenhuis, een verdedigingspunt. Hoewel, bij een restauratie in 1977 kwamen resten aan het licht die op een steenhuis wijzen en ook is er een kelder uit kloostermoppen opgetrokken.

Rensumaborg wordt particulier bewoond en is niet te bezichtigen. Wel toegankelijk zijn de oprijlaan en het park.

achterzijde Rensumaborg