Over ons

De doelstelling van de Stichting Groninger Borgenpad is:
Het ontwikkelen en stimuleren van wandelingen rondom het cultuurhistorisch thema van de Groninger borgen.

wandelaar op dijk bij Reitdiep, Aduarderzijl

Stichting Groninger Borgenpad
Het Groninger Borgenpad is een initiatief van Albert Buist en Ria Kroesen. Ze maakten een lange afstandswandeling langs alle Groninger borgen.  Daarop kwamen veel positieve reacties. Dat stimuleerde om ook rondwandelingen met het thema borgen te maken.
Op 22 november 2019 werd de Stichting Groninger Borgenpad opgericht. De stichting heeft geen winstoogmerk en de bestuursleden ontvangen geen beloning.

bestuur van de stichting: 
Albert Buist – voorzitter
José Kroesen – secretaris
Menne Menninga – penningmeester
Rein Nijboer – lid

ontwerp routes:
Ria Kroesen

contactgegevens
E info@groningerborgenpad.nl

overige gegevens
rekeningnummer NL76 RBRB 0787 6721 30
t.n.v. Stichting Groninger Borgenpad
KvK-nummer 76513572
BTW nr. 860652889
RSIN 860652889

tekstblok Culturele ANBI

De wandelingen op deze website worden u gratis aangeboden door de Stichting Groninger Borgenpad. Wilt u ons steunen bij het in stand houden van de website en het ontwikkelen en aanbieden van wandelroutes? Uw bijdrage is zeker welkom! U kunt een bedrag overmaken op rekening nummer NL76 RBRB 0787 6721 30 t.n.v. Stichting Groninger borgenpad.

De stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en ook als culturele ANBI. Giften aan Stichting Groninger Borgenpad zijn daardoor aftrekbaar van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Een gift aan een culturele ANBI geeft een extra aftrek (1,25 x)

Periodieke gift
Met een periodieke gift steunt u ons gedurende een wat langere periode. Een periodieke gift geeft aftrek zonder drempelbedrag, maar moet wel vastgelegd worden in een overeenkomst.

Wilt u ons periodiek met een gift steunen? Vul dan de overeenkomst helemaal in en stuur deze naar Stichting Groninger Borgenpad, De Nijverheid 29c, 9207 DG Drachten. U krijgt één exemplaar retour. Scannen en mailen kan natuurlijk ook.

beleidsplan
jaarrekening 2023
jaarverslag 2023