Natuurgebied Reiderwolde

Reiderwolde

Het natuurgebied Reiderwolde ligt ten oosten van de Blauwe stad en is tot stand gekomen door een initiatief van een groep boeren. Met financiële ondersteuning van de overheid is hier een nieuw natuurgebied gecreëerd. 

De naam Reiderwolde doet denken aan een verdronken dorp in het Reiderland dat eeuwen geleden door de Dollard is verslonden. Dat dorp lag echter niet op de plek van het huidige natuurgebied.

De inrichting van het natuurgebied Reiderwolde begon in 2008. Waar voorheen akkers lagen waar graan, aardappelen en mais werden verbouwd, ligt nu een 200 hectare groot natuurgebied met bosjes, rijen knotwilgen, graslanden met bloemen, moerassen en rietlanden. In het gebied is het riviertje de Tjamme in zijn oorspronkelijke loop hersteld.

Het veenriviertje de Tjamme was eeuwenlang de grens tussen de streken Reiderland en Oldambt en tussen de bisdommen Münster en Osnabrück. In een document uit 1391 staat al een beschrijving van die grens. Ook later bleef de Tjamme een grensrivier. Tot 2010 tussen de gemeenten Scheemda en Winschoten. Met de vorming van de gemeente Oldambt kwam daar een einde aan.

In het natuurgebied Reiderwolde is ook een natuurbegraafplaats aanwezig. Begraven in de natuur voldoet aan een groeiende behoefte. Bij de begraafplaats is een amfitheater met een rode uitkijktoren van waaruit je een mooi overzicht over het terrein hebt.