Literatuur

 • Alma, R.H., De Ommelander adel in de late Middeleeuwen, Virtus vol 2, no.2 (1994)
 • Battjes, J. en Ladrak, H., Van steenhuis tot borg, de bouwhistorie van de Menkemaborg, Groningen 2005
 • Battjes, J. en Ladrak, H., De toren uit het midden, bouwhistorie en ontwerpmethodiek van de Fraeylemaborg en het Slochterbos, Groningen 2010
 • Boers, E., De Schierstins, Middeleeuws torenkasteel in Feanw├ólden, Hoorn 2016
 • Boon, J. van der, De Schierstins een ongekende schat, z.p. z.j.
 • Bosma, H.J., Schira Monnika huse in CAD, grafische reconstructie Schierstins Veenwouden, Delft 2001
 • Braasem, W.A., Jonkers tussen stad en wad, ’s Gravenhage 1983
 • Broekhuis, R (eindredactie), Adellijke trots in de Ommelanden, Groningen 2003
 • Cleveringa, R.P., Clauwgerechtigde Ommelander heerd en de eisch van gegoedheid van den redger, Amsterdam 1963
 • Delvigne, J., Middag-Humsterland, op het spoor van een eeuwenoud wierdenlandschap, Bedum 2012
 • Duijvendak, M.G.J. e.a. Geschiedenis van Groningen, Zwolle 2008
 • Feenstra, F. e.a., Wit in Groen, geschiedenis van Breede en zijn kerk, Warffum 2015
 • Feenstra, H., Adel in de Ommelanden, Groningen 1988
 • Feith, J.A., De Ommelander Borgen en haar bewoners, Groningen 1979
 • Formsma, W.J. e.a., De Ommelander Borgen & Steenhuizen, Assen 1973
 • Hartgerink-Koomans, M., Het geslacht Ewsum, Groningen-Batavia 1938
 • Hillenga M. e.a., De atlas van Beckeringh, Zwolle 2016
 • Hoffer, P. e.a., De kerk van Midwolde, Emmen z.j.
 • Houting, E., Groninger borgen, wandelingen door tuin en tijd, Groningen 2006
 • Knottnerus, O.S., Fivelboezem, de erfenis van een verdwenen rivier, Bedum 2009
 • Luitjens-Dijkveld Stol, De borg Verhildersum en zijn bewoners, Groningen 1970
 • Neck, W-J. van, Jacobuskerk Zeerijp, z.p. z.j.
 • Reinstra, A., De weem te Eexta, bouwhistorisch onderzoek RDMZ, Zeist 2003
 • Scheers, M., De pastorie te Warffum, middeleeuws steenhuis onthuld, Leens 2018
 • Schroor, M., Het Hoogeland, hart van de Ommelanden. Bedum 2009
 • Steensma, R., Langs de oude Groninger kerken, Baarn z.j.
 • Veldman, F.J. en Veldman-Planten, L., Menkemaborg, Zutphen 1996
 • Veldman, F.J., Allert Meijer en Jan de Rijk, tentoonstelling rond schoorsteenmantels en kerkmeubilair omstreeks 1700 in Stad en Lande, catalogus tentoonstelling Groninger Museum 1978/1979
 • Wobbes, R., Ewsum. De borg en zijn bewoners, z.p. 2019