Kerk van Tolbert

De kerktoren van Tolbert is opvallend hoog en van ver te zien. De romaanse kerk dateert van 1200. De relatie met de machtige families op de borgen is ook hier in het interieur te zien. Er zijn 17e eeuwse herenbanken en de zerken van de borgfamilies in de kerkvloer.

Ook de klok in de toren illustreert de band met de borgen. Op de klok staan de wapens op van Carel Hieronymus van Inn- und Kniphausen, heer van Nienoord,  en van Ivo Auwema, bewoner van het Auwemahuis, de borg in Tolbert.

Na de stichting van Nienoord in 1525 domineerde de familie van Ewsum het gebied Vredewold. De familie Auwema moest genoegen nemen met  een minder grote invloed in Vredewold.

De kerk is eigendom van de Stichting Oude Groninger Kerken.