Kerk van Tolbert

kerk van Tolbert

De lange afstandswandeling komt langs de kerk van Tolbert. Tolbert, gelegen op een zandrug, is in de 10e eeuw ontstaan. De naam betekent oude buurt.

Kerk en kerkhof vormen een sfeervolle plek in het dorp. De romaanse kerk dateert van 1200 en had Petrus als patroonheilige. De toren die 400 jaar later werd verhoogd tot 30 meter, heeft eerst los gestaan van de kerk. Door de bouw van het schip werd de toren met de kerk verbonden. Het schip is ook hoger en breder dan het koor.

In het interieur zien we restanten terug van de families op de borgen in de omgeving. Er zijn twee 17e eeuwse herenbanken van de familie Auwema en Harkema en zerken van de borgfamilies in de kerkvloer.

Ook de klok in de toren illustreert de band met de borgen. Op de klok staan de wapens van Carel Hieronymus van Inn- und Kniphausen, heer van Nienoord,  en van Ivo Auwema, bewoner van het Auwemahuis, de borg in Tolbert.

Na de stichting van Nienoord in 1525 domineerde de familie van Ewsum het gebied Vredewold. De familie Auwema moest genoegen nemen met  een minder grote invloed in Vredewold.

De kerk van Tolbert is eigendom van de Stichting Groninger Kerken.

kerk van Tolbert