De kerk van Fransum

wam20e e 594denkerk van Fransum

De kerk van Fransum ligt eenzaam op een wierde. Op twee boerderijen na is er verder geen bebouwing. Een prachtige, sfeervolle plek. De lange afstandswandeling gaat langs de wierde en het is de moeite waard om even van de weg af te gaan en naar de kerk toe te lopen..

De kerk is erg oud, uit het begin van de 13e eeuw. De in oorsprong romaanse kerk is in de 16e eeuw voorzien van een gotisch koor. Erg bijzonder is de bakstenen preekstoel die je verder nergens in de provincie aantreft. De wit gepleisterde preekstoel heeft ook lange tijd een beschildering gehad met baksteenmotief.

De Cisterciënzer monniken van Aduard bouwden de kerk en rondom de wierde lagen de landerijen van het klooster. Vermoedelijk heeft er nooit een dorp om de kerk gelegen. De reductie van 1594 betekende dat Stad en Ommelanden tot de Republiek toetraden. De Reformatie betekende dat de kloostergoederen werden onteigend. En zo kwam het klooster Aduard met de kerk van Fransum in bezit van het gewest Groningen. Dat ging om heel veel land (5500 hectare voor het klooster Aduard). Het provinciaal bestuur werd verantwoordelijk voor de kerk. De kleine gemeente combineerde kerkdiensten met Feerwerd en later met Aduard. Door de geringe omvang van de gemeente ging het financieel moeizaam. De laatste kerkdienst vond plaats begin 20e eeuw.

In de 20e eeuw verviel de kerk van Fransum meer en meer. Lange tijd leek het erop dat de kerk zou worden afgebroken en verplaatst naar het openluchtmuseum in Arnhem. Uiteindelijk gebeurde dat niet en nam de Stichting Groninger Kerken het gebouw over. Stichting Vroedschap Fransum beheert en verhuurt de kerk voor concerten of andere activiteiten.

bakstenen preekstoel

stenen preekstoel kerk Fransum