Huizinge

Het voorgeslacht van de historicus Johan Huizinga, schrijver van het beroemde “Herfsttij der Middeleeuwen”, kwam uit Huizinge. De familie bewoonde de boerderij Melkema (Smedemaweg 3). Deze boerderij is gebouwd op de fundamenten van een steenhuis en wordt al in de 16e eeuw vermeld. In 2018 is de boerderij in eigendom gekomen van het Groninger Landschap en daarmee gered.

Dat geldt niet voor de borg Fraam, die eeuwenlang bij Huizinge stond en in 1738 werd gesloopt. Het hooggelegen borgterrein is nog lang goed zichtbaar geweest in het landschap totdat het terrein in 1959 werd geëgaliseerd. Er valt nu niets meer te zien. De tekening hierboven van de borg Fraam is gemaakt door de broers Coenders van Helpen, Willem en Frederik. Zij zijn ook de makers van de Coenderskaart van Groningen en de Ommelanden (1678).

De familie Coenders van Helpen was één van de families die op de borg hebben gewoond. De vader van Willem en Frederik was de politicus Berend Coenders o.a. bekend vanwege zijn hobby: alchemie. Bij de egalisering van het terrein trof men nog resten van deze activiteiten aan.

Huizinge is een bijzonder oud dorp dat al in de 9e eeuw in een goederenlijst van de abdij van Fulda wordt genoemd. Het dorp is een beschermd dorpsgezicht. Het pronkjuweel van Huizinge is de romaanse Janskerk uit 1250 met een 14e eeuwse toren. Muren met prachtige versieringen in het metselwerk.

De beroemde Emo van Bloemhof (1175-1237), schrijver van de Kroniek van het klooster Bloemhof te Wittewierum, is pastoor in Huizinge geweest en wordt daarom ook wel Emo van Huizinge genoemd. Zo heeft dit kleine dorp een band met twee beroemde geschiedschrijvers.