Huizinge

Het voorgeslacht van de historicus Johan Huizinga, schrijver van het beroemde “Herfsttij der Middeleeuwen”, komt uit Huizinge. De familie Huizinga bewoonde de boerderij Melkema (Smedemaweg 3). Melkema staat op de fundamenten van een steenhuis en heeft al een vermelding in de 16e eeuw. In 2018 werd de boerderij eigendom van het Groninger Landschap.

De borg Fraam die eeuwenlang bij Huizinge stond is in 1738 gesloopt. Het hooggelegen borgterrein was nog lang goed zichtbaar in het landschap totdat het terrein in 1959 werd geëgaliseerd. Nu valt van het borgterrein niets meer te zien. De tekening hierboven van de borg Fraam is van de broers Coenders van Helpen, Willem en Frederik. Beide broers tekenden ook de Coenderskaart van Groningen en de Ommelanden (1678).

De familie Coenders van Helpen was één van de families die op de borg hebben gewoond. De vader van Willem en Frederik,de politicus Berend Coenders is vooral bekend vanwege zijn hobby: alchemie. Bij de egalisering van het terrein trof men nog resten van deze activiteiten aan.

Huizinge is een bijzonder oud dorp dat al in de 9e eeuwvoorkomt in een goederenlijst van de abdij van Fulda. Het dorp is een beschermd dorpsgezicht. De romaanse Janskerk uit 1250 met een 14e eeuwse toren is het pronkjuweel van Huizinge.. Het metselwerk van de kerk heeft prachtige versieringen.

Emo van Bloemhof (1175-1237), schrijver van de Kroniek van het klooster Bloemhof te Wittewierum, was pastoor in Huizinge en men noemt hem daarom ook wel Emo van Huizinge. Zo heeft dit kleine dorp een band met twee beroemde geschiedschrijvers.

kerk Huizinge