Herenbank Ewsum

Deze herenbank van de familie van Ewsum staat in de kerk van Middelstum en is gemaakt door Jan de Rijk. Vaak verzorgde Jan de Rijk houtsnijwerk in opdracht van Allert Meijer. Allert Meijer (1654-1722) was schrijnwerker en later stadsbouwmeester van de stad Groningen. Overal in het Groninger land zien we de resultaten van hun samenwerking. Het gaat vaak om herenbanken, preekstoelen en orgelkasten. In de Menkemaborg getuigen de schoorsteenmantels nog van hun vakmanschap.

Vaak stond een herenbank in het koor van de kerk en na de Reformatie voor de preekstoel. De bank onderstreepte de macht van de borgheer in de plaatselijke samenleving. De bank kon aan weerszijden met een deurtje worden afgesloten, had vaak een opzetstuk met het familiewapen en was soms overhuifd. Vaak bezat de familie het collatierecht, het recht om de predikant te benoemen en tegelijkertijd de inkomsten voor de kerk te innen. Een aparte ingang in de kerk voor de adellijke familie was niet ongebruikelijk en soms gaf die rechtstreeks toegang tot de herenbank. Zo liet het kerkinterieur de machtsverhoudingen in de samenleving zien.

De familiewapens op de rouwborden, orgelkasten een herenbanken getuigen ook van de machtsstrijd tussen de kerkelijke en de wereldlijke macht. Op het hoogste niveau leidde dat tot de investituurstrijd tussen paus en keizer: wie mocht de bisschoppen benoemen? Tegelijkertijd probeerden plaatselijke gezagsdragers evenzeer de kerk in hun greep te houden.

Herenbank borg Ewsum in kerk Middelstum
Herenbank bewoners borg Ewsum in de Sint Hippolytus kerk in Middelstum
detail herenbank borg Ewsum in kerk Middelstum
detail herenbank