Havezate Mensinge

Havezate Mensinga

Havezate Mensinge, Roden

Een havezate is de Drentse term voor borg in Groningen of state in Friesland. De havezate Mensinge kwam in het bezit van de invloedrijke familie van Ewsum. Deze familie bewoonde borg Nienoord in Leek en was eigenaar van borg Ewsum in Middelstum. Ze bezaten heel veel grond, vooral in het Westerkwartier waar ze verveningen lieten uitvoeren.

Johan van Ewsum (1505-1570) ging in 1536 op Mensinge wonen. Hij leefde op grote voet, voerde vele processen en kneep zijn schuldeisers af om zijn grote schuldenlast te kunnen dragen. Dat maakte hem niet populair.

De nieuwe koning Filips II sloeg Johan zelf tot ridder in 1555. Zijn streven om heer van Mensinge te worden met juridische rechten in Roden, Roderwolde en Norg mislukte. In de Ommelanden was hij de woordvoerder van de jonkers, een machtig man.

We weten veel van Johan van Ewsum. Op de zolder van het stadhuis in Groningen bevond zich een kist met zijn archief. Die kist stond daar sinds 1580 en 300 jaar lang had niemand er naar om gekeken.

Havezate Mensinge is 600 jaar oud en toegankelijk voor het publiek. De rijke inventaris geeft een goed beeld hoe de bewoners van een landgoed woonden. Er hangt een portret van Johan van Ewsum in de havezate. Het museum heeft een permanente tentoonstelling over de havezaten. Het gebied rondom Mensinge is bosrijk en een fijn wandelgebied.