Fraeylemaborg

Bouwhistorisch onderzoek heeft aangetoond dat de borg is ontstaan uit een steenhuis, waarschijnlijk gebouwd voor 1300. De dikte van de muren, de gebruikte baksteen en de aanwezigheid van lichtspleten maken dat aannemelijk. Delen van dit steenhuis zijn terug te vinden in de keuken van de borg.

In de keuken zijn 70 centimeter dikke muren aangetroffen. De maten van de baksteen komen overeen met die van het klooster en de kerk van Wittewierum (1238). De zogenaamde schietgaten in de keuken zijn eigenlijk lichtspleten, want glas was kostbaar en op deze wijze kwam toch licht naar binnen. Ook in kerkmuren werden hoog kleine lichtvensters aangebracht.

De vele ingrepen die de borg in de loop der eeuwen onderging, waren duidelijk zichtbaar in het metselwerk. Dat was vermoedelijk de reden dat het gebouw werd gepleisterd met uitzondering van de voorgevel.

De Fraeylemaborg ligt aan de oude weg van Groningen naar Oldenburg, via Winschoten, Wedde en Bourtange. Een strategische plek.

In 1465 is er sprake van een Frailmaheerd in Slochteren, maar die heeft geen relatie met de borg. De familienaam Fraylema komt voor in 1504 als Remmert Fraylema hoofdeling van Slochteren is. Dat deze familie de naamgever is van de borg ligt voor de hand.

Fraeylemaborg is door verschillende families bewoond geweest. Het wapenschild op de foto hieronder toont de familiewapens van de bewoners in de eerste helft van de 19e eeuw: de Sandra Veltman en Hora Siccama. De familie Thomassen à Thuessink van der Hoop Slochteren bewoonde tot 1971 de borg. Daarna werd Fraeylemaborg verkocht aan de Gerrit van Houten Stichting. De borg is te bezichtigen.

Achter de borg ligt een groot park. Oorspronkelijk een classicistische tuin, werd het later een romantische Engelse landschapstuin. Het park is toegankelijk.

 

uitleg wapenschild