Feerwerd

straat in Feerwerd met kerktoren in de achtergrond

De lange afstandswandeling gaat door het dorp Feerwerd en langs de Jacobuskerk.

De Jacobuskerk van Feerwerd lijkt met het 19e eeuwse pleisterwerk op de muren geen oude kerk, maar schijn bedriegt. We hebben hier te maken met een kerk uit de 13e eeuw en verborgen onder de pleisterlaag zitten de oude kloostermoppen. De toren is niet zo oud, van 1859.

In de kerk staat een 17e eeuwse herenbank. Een herinnering aan de tijd dat er drie borgen in en rond Feerwerd stonden. In de kerk is in 1936 een grafkelder aangetroffen van de familie Andringa.

De Andringa’s bewoonden de Grote Borg en leefden in onmin met de bewoners van de Kleine Borg. Direct na het verlaten van Feerwerd, richting Aduarderzijl, heeft links de Grote Borg gelegen en rechts de Kleine Borg. Van de Grote Borg is het borgterrein met de grachten nog intact.

Formsma noemt nog een derde borg ten zuiden van Feerwerd: de Abingeheerd. Drie borgen dus. Een illustratie van het grote aantal borgen in de Ommelanden. Formsma heeft in de kaart achterin het boek “De Ommelander Borgen & Steenhuizen” 172 steenhuizen en borgen opgenomen met daarbij de opmerking dat niet alle steenhuizen zijn vermeld!

De kerk is sinds 1977 eigendom van de Stichting Oude Groninger Kerken.