Ennemaborg

Ennemaborg in Midwolda met vijverpartij
Achterzijde maar oorspronkelijk voorzijde Ennemaborg

De oorsprong van de Ennemaborg in Midwolda ligt ergens in de 14e eeuw. In 1391 is er in een oorkonde sprake van een hoofdeling genaamd Sebo Ennens. Ubbo Emmius noemt hem Sebo Ennema Midwoldanus en hij zou op de Ennemaborg hebben gewoond.

Sinds 1438 viel het Oldambt onder het gezag van de stad Groningen. De stad had menig steenhuis laten slopen en zo de hoofdelingen onderworpen. Deze situatie week dus af van de Ommelanden (Fivelingo, Hunsingo en Westerkwartier) waar de hoofdelingen een machtsfactor van belang bleven. Voor het Oldambt betekende het dat er geen steenhuizen ontstonden met heerlijke rechten.

Een lange oprijlaan gaf status, bij de Ennemaborg zit dat wel goed. De oprijlaan is namelijk ruim twee kilometer lang! Vreemd lijkt het dat de oprijlaan in de richting van Scheemda gaat, maar bedacht moet worden dat het dorp Midwolda, dat nu vlak tegen de borg aan ligt, oorspronkelijk verder weg lag.  Vanwege overstromingen van de Dollard is Midwolda naar de huidige plaats verhuisd. Dat gebeurde in de periode 1250-1300.

De foto laat de huidige achterkant zien, maar oorspronkelijk was dit de voorkant, met daarvoor het park en een lange oprijlaan. Behalve het park ligt er ook een groot bos. Een mooi wandelgebied.

De Ennemaborg is eigendom van Het Groninger Landschap.