Ekenstein

Bij Ekenstein  kun je fijn wandelen. Het park achter Ekenstein is ontworpen door Roodbaard (1827).  In Groningen zijn veel tuinen bij borgen en boerderijen van zijn hand. Deze tuinen zijn in de Engelse landschapsstijl. De Groningers noemen deze tuinen “Slingertoenen”. Het zijn tuinen met slingerende paden, onregelmatige vijvers en verrassende doorkijkjes. Een scherpe tegenstelling tot de rechtlijnige en symmetrische Franse tuin.

Ekenstein is gebouwd in 1648 door Johan Eeck, eerst secretaris, daarna raadsheer en later zelfs burgemeester van Groningen. Het gebouw heeft zich niet ontwikkeld uit een steenhuis. Heerlijke rechten waren niet aan Ekenstein verbonden. Ekenstein was een zomerverblijf voor een rijke, invloedrijke familie. Meer landhuis dan borg.

Er is een appel met de naam Ekenstein. De botanische passie van Onno Reint Alberda (overleden 1821) leidde tot de Reinette van Ekenstein.

In de gevel van Ekenstein treffen we wapenstenen aan van de gesloopte borg Ewsum bij Middelstum. Dat was het werk van Willem Carel Antoon Alberda die een Neo-Gotische verbouwing liet uitvoeren (1870). Hij kocht sloopmateriaal van de borg op en gebruikte dat bij zijn verbouwing.

In 1946 koopt gemeente Appingedam het huis en krijgt Ekenstein een horeca bestemming.

Wapen van Ewsum