Eenum

Een mooi beeld, lopend van Zeerijp naar Eenum zie je na de laatste bocht ineens de hoge wierde met daarop de kerk. Het is even flink omhoog om bij de toren te komen, het is dan ook de hoogste wierde in de Ommelanden.

De kerk is één van de oudste kerkjes in Groningen en dateert van eind 12e eeuw. Het is een romaanse kerk die later werd voorzien van spitsboogvensters. De toren is later gebouwd (1710). Ook hier heeft een borg gestaan, het huis van Eenum waaraan de namen van de families Ubbena, Coenders en Albeda zijn verbonden. De in de kerkmuur ingemetselde steen getuigt hiervan. Daarop komen we de naam van Reindt Alberda en zijn vrouw Johanna Horenken tegen.

Reindt Alberda, collator en hoofdeling in Eenum, jonker en redger in ‘t Zandt, Leermens, Eenum, Ten Post, Ter Laan, in Reijland en in Vierburen, erfscheper van Schermerzijlvest in de vesting Delfzijl, zitting hebbend in de hoofdmannenkamer van Groningen en Ommelanden, was gehuwd met de zeer aanzienlijke en doorluchtige Johanna Horenken. Hij stierf in het jaar 1724 den 15e januari

De wierde is deels afgegraven en dat geldt ook voor het borgterrein vlak bij de kerk. De borg werd in 1800 verkocht om te worden afgebroken. Opvallend is dat bij de verkoop van het huis de bomen op het terrein meer dan de helft van de verkoopprijs uitmaakten. Op het terrein staat nu een miniatuurpoort om het borgterrein te markeren. Er is een wandelpad uitgezet.