Wedderborg

Burcht Wedde

De Wedderborg of Wedderburcht ligt in Westerwolde. Westerwolde was eeuwenlang een geïsoleerde streek, grotendeels omgeven door het ondoordringbare Bourtangermoeras. Het landschap langs het riviertje de Ruiten A is kleinschalig en besloten met kronkelende paden en prachtige esdorpen.

In Westerwolde is altijd Saksisch gesproken. In de rest van Groningen heeft het Gronings, een Saksische taal, het Fries verdrongen. 

De Wedderborg begint als een steenhuis op een kleine wierde omstreeks 1370.  Tien jaar daarvoor kreeg Edde Addinga Westerwolde in leen van de Abdij van Corvey.  De bouw van een steenhuis moest hem helpen zijn gezag in de streek te doen gelden. De grondbezitters in Westerwolde, de eigenerfden, regelden van oudsher veel zaken zelfstandig. Ze legden zich niet neer bij de macht van Addinga. Er ontstond een langdurig conflict tussen de Addinga’s en de ingezetenen van Westerwolde. Deze strijd leidde tot de moord op zowel Edde I als zijn kleinzoon Edde II door Westerwolders.

De stad Groningen hielp de Westerwolders bij het verwoesten van de borg in 1478. Toch volgde na enige tijd de herbouw. Daarbij eisten de Groningers dat de muren niet dikker mochten zijn dan 2 kloostermoppen (60-65 cm). Wel werd de borg later versterkt door een ringmuur en een gracht.

strategische ligging

Gelegen tussen Groningen en de Duitse landen speelde de Wedderborg een belangrijke rol in conflicten. Dat bleek In 1568. Adolf en Lodewijk van Nassau deden hun inval in Noord-Nederland. Ze trokken vanuit de Wedderborg op naar Heiligerlee waar de veldslag plaatsvond.

De heer van Westerwolde of diens vertegenwoordiger, de drost, woonde in de Wedderborg. Op de borg werd recht gesproken. Dat betekende dat er ook doodvonnissen werden uitgesproken. Berucht zijn de heksenverbrandingen die net buiten Wedde op de “Giezelbaarg” plaatsvonden. Een plaquette ter plaatse herinnert aan deze gebeurtenissen.

In de 19e eeuw kwam het gebouw in particuliere handen. Door de vele verbouwingen is van de oude burcht weinig over. Het gebouw gaf achtereenvolgens onderdak aan een notaris, een waterschap en een streekraad. Nu is er een kinderhotel gevestigd. De tuin is toegankelijk en er is een klein museum.

Burcht Wedde vanaf toegangsbrug