Wedderborg

Burcht Wedde

De Wedderborg of Wedderburcht ligt in Westerwolde. Westerwolde was eeuwenlang een geïsoleerde streek, grotendeels omgeven door het ondoordringbare Bourtangermoeras. Het landschap langs het riviertje de Ruiten A is kleinschalig en besloten met kronkelende paden en prachtige esdorpen.

In Westerwolde is altijd Saksisch gesproken. In de rest van Groningen heeft het Gronings, een Saksische taal, het Fries verdrongen. 

De Wedderborg begint als een steenhuis op een kleine wierde omstreeks 1370.  Tien jaar daarvoor kreeg Edde Addinga Westerwolde in leen van de Abdij van Corvey.  De bouw van een steenhuis moest hem helpen zijn gezag in de streek te doen gelden. De grondbezitters in Westerwolde, de eigenerfden, regelden van oudsher veel zaken zelfstandig  en legden zich niet neer bij de macht van Addinga. Er ontstond een langdurig conflict tussen de Addinga’s en de ingezetenen van Westerwolde. Zowel Edde I als zijn kleinzoon Edde II werden vermoord door Westerwolders. In 1478 werd de borg zelfs verwoest met hulp van de stad Groningen. Toen in 1486 de herbouw plaatsvond eisten de Groningers dat de muren niet dikker mochten zijn dan 2 kloostermoppen (60-65 cm). Later werd de borg versterkt door een ringmuur en een gracht.

De strategische ligging tussen Groningen en de Duitse landen maakte dat de Wedderborg een belangrijke rol speelde in conflicten zoals de Tachtigjarige oorlog. In 1568 toen Adolf en Lodewijk van Nassau hun inval deden in Noord-Nederland, trokken ze vanuit de Wedderborg op naar Heiligerlee waar de veldslag plaatsvond.

De Wedderborg was de zetel van de heer van Westerwolde of diens vertegenwoordiger, de drost. Op de borg werd recht gesproken en dat betekende in het verleden dat er werd gemarteld en doodvonnissen werden uitgesproken. Berucht zijn de heksenverbrandingen die net buiten Wedde op de “Giezelbaarg” plaatsvonden. Een plaquette ter plaatse herinnert aan deze gebeurtenissen.

In de 19e eeuw kwam het gebouw in particuliere handen. Door de vele verbouwingen is van de oude burcht weinig over. Het gebouw gaf achtereenvolgens onderdak aan een notaris, een waterschap en een streekraad. Nu is er een kinderhotel gevestigd. Er is een klein museum dat evenals de tuin toegankelijk is.

Burcht Wedde