De Hanckemaborg

De Hanckemaborg

De lange afstandswandeling gaat door Zuidhorn, ontstaan op een hoger gelegen zandrug (gast). In het dorp lopen we naar het terrein waar eens de Hanckemaborg stond.

De bovenstaande foto is gemaakt niet lang voordat de Hanckemaborg werd gesloopt (1877). De foto geeft een goed beeld hoe de borg eruit heeft gezien. Voordat de borg is afgebroken zijn veel gegevens verzameld die een nauwkeurige reconstructie mogelijk maken. Van die gegevens heeft de Historische kring van Zuidhorn gebruik gemaakt in een mooie digitale reconstructie, YouTube.

Rondom de borg lagen grachten, singels en tuinen. Dat alles is verdwenen, het borgterrein is nu bebouwd. Wel zijn de contouren van de borg in het terrein aangegeven. Het schathuis is in 1965 ingrijpend verbouwd tot woonhuis.

De borg ontstond vanuit een steenhuis, waarvan de eerste vermelding uit 1540 is. In de 2e helft van de 15e eeuw was een zekere Tyasse Hannekema kerkvoogd in Zuidhorn, maar verder weten we weinig van deze familie. Meerdere families bewoonden de borg o.a. de bekende familie Clant, eigenaar sinds 1675.

In de kerk van Zuidhorn vinden we herinneringen aan de familie Clant. Er zijn van de familie rouwborden, kerkbanken en graven aanwezig.

Er waren vele borgen in de Ommelanden en Zuidhorn is daarvan een mooie illustratie. Zuidhorn telde maar liefst drie borgen: de Hanckemaborg, de Klinckemaborg en de Jellemaborg. Ze zijn alledrie verdwenen.

Illustratie: De borg getekend door Beckeringh in 1781.

Tekening Hanckemaborg door Beckeringh