De gesloopte Hanckemaborg

De bovenstaande foto is gemaakt niet lang voordat de Hanckemaborg werd gesloopt (1877). De foto geeft een goed beeld hoe de borg eruit heeft gezien. Een mooie digitale reconstructie van de Hanckemaborg van de Historische kring te Zuidhorn, staat op YouTube ( Hanckemaborg)

De borg ontstond vanuit een steenhuis, waarvan de eerste vermelding uit 1540 is. In de 2e helft van de 15e eeuw was een zekere Tyasse Hannekema kerkvoogd in Zuidhorn, maar verder weten we weinig van deze familie. Meerdere families bewoonden de borg o.a. de bekende familie Clant, eigenaar sinds 1675.

Er waren vele borgen in de Ommelanden en Zuidhorn is daarvan een mooie illustratie. Zuidhorn telde maar liefst drie borgen: de Hanckemaborg, de Klinckemaborg en de Jellemaborg. Ze zijn alledrie verdwenen.

Tegenwoordig zijn de contouren van de Hanckemaborg in het terrein aangegeven. Het schathuis is in 1965 ingrijpend verbouwd tot woonhuis.

Illustratie: De borg getekend door Beckeringh in 1781.