De gesloopte Hanckemaborg

De bovenstaande foto werd gemaakt niet lang voordat de Hanckemaborg werd gesloopt (1877). De foto geeft een goed beeld hoe de borg eruit heeft gezien. Een mooie digitale reconstructie van de Hanckemaborg gemaakt door de Historische kring te Zuidhorn is te vinden op YouTube ( Hanckemaborg)

De borg ontstond vanuit een steenhuis, waarvan de eerste vermelding uit 1540 is. In de 2e helft van de 15e eeuw was een zekere Tyasse Hannekema kerkvoogd in Zuidhorn, maar verder is weinig bekend van deze familie. Meerdere families hebben de borg bewoond o.a. de bekende familie Clant, eigenaar sinds 1675.

Er zijn vele borgen in de Ommelanden en Zuidhorn is daarvan een mooie illustratie. Zuidhorn telde drie borgen: de Hanckemaborg, de Klinckemaborg en de Jellemaborg. Ze zijn alledrie verdwenen.

Tegenwoordig zijn de contouren van de borg in het terrein aangegeven. Het schathuis werd in 1965 ingrijpend verbouwd tot woonhuis.

Illustratie: De borg getekend door Beckeringh in 1781.