Burcht Wedde

Wedde ligt in Westerwolde. Westerwolde was eeuwenlang een geïsoleerde streek, grotendeels omgeven door het ondoordringbare Bourtangermoeras. Het landschap langs het riviertje de Ruiten A is kleinschalig en besloten met kronkelende paden en prachtige esdorpen.

Het Gronings is een Nedersaksische taal. Westerwolde onderscheidt zich doordat er altijd Saksisch is gesproken. In de rest van Groningen heeft het Gronings de Friese taal verdrongen. 

De burcht te Wedde begint als een steenhuis op een kleine wierde omstreeks 1370.  Tien jaar daarvoor kreeg Edde Addinga Westerwolde in leen van de Abdij van Corvey.  De bouw van een steenhuis moest hem helpen zijn gezag in de streek te doen gelden. De grondbezitters in Westerwolde, de eigenerfden, regelden van oudsher veel zaken zelfstandig  en legden zich niet neer bij de macht van Addinga. Er ontstond een langdurig conflict tussen Addinga en de ingezetenen van Westerwolde. Zowel Edde I als zijn kleinzoon Edde II werden vermoord door Westerwolders. In 1478 werd de borg zelfs verwoest met hulp van de stad Groningen. Toen in 1486 de herbouw plaatsvond eisten de Groningers dat de muren niet dikker mochten zijn dan 2 kloostermoppen (60-65 cm). Later werd de borg versterkt door een ringmuur en een gracht.

De strategische ligging tussen Groningen en de Duitse landen maakte dat de burcht een belangrijke rol speelde in conflicten zoals de Tachtigjarige oorlog. In 1568 toen Adolf en Lodewijk van Nassau hun inval deden in Noord-Nederland, trokken ze vanuit de Wedderborg op naar Heiligerlee waar de veldslag plaatsvond.

In de 19e eeuw kwam het gebouw in particuliere handen. Het gaf achtereenvolgens onderdak aan een notaris, een waterschap en een streekraad. Nu is er een kinderhotel gevestigd. Er is een klein museum dat evenals de tuin toegankelijk is.