Borgterrein Nittersum in Stedum

Satellietfoto borgterrein Nittersum in Stedum
Borgterrein Nittersum in Stedum (Google Maps)

Stedum is een grote verrassing. Midden in het dorp, prachtig gelegen op het hoogste punt van de wierde, staat een indrukwekkende kerk, de Bartholemeuskerk (13e eeuw). De kerk is een hoogtepunt van de romanogotiek. In de kerk veel herinneringen aan de bewoners van de borg, de families Nittersum, Clant en Lewe.

Bartholemeuskerk in Stedum, hoogtepunt romanogotiek
Bartholemeuskerk

In de kerk ligt de oudste grafzerk van de Ommelanden, die van Andolf Nittersum (1471). In de toren hangt de oudste luidklok in Groningen (13e eeuw). Verder zijn er 15e eeuwse gewelfschilderingen.

Opvallend is het grafmonument voor Adriaan Clant (1672) gemaakt door Rombout Verhulst. (Verhulst maakte ook het grafmonument voor Anna van Ewsum in Midwolde). Zijn zoon Johan Clant gaf de opdracht voor het monument. Hij was ook de opdrachtgever voor vloer, orgel, (heren) banken en preekstoel. In de kerk hangen ook meerdere rouwborden.

Niet ver van de kerk ligt het oude borgterrein waar de grachten opnieuw zijn uitgegraven. Ook ligt er nog, onderbroken door een stuk bebouwing, een flink stuk van de indrukwekkende oprijlaan, de Laan van Nittersum. De borg werd in 1818 gesloopt.

Tekening borg Nittersum door Beckeringh, voorstudie
Borg Nittersum, voorstudie van Beckeringh 1751

De eerste Nittersum die we in relatie met Stedum tegenkomen is Eppe Nittersum die met zijn gewapende aanhangers naar Westeremden trekt waar Hayo Wibbens, bondgenoot van de Onsta’s, wordt aangevallen en uitgerookt en vervolgens bij zijn vlucht wordt doodgeslagen (1398).

Door huwelijk kwam de borg in handen van de familie Clant. Adriaan Clant was afgezant voor de Ommelanden bij de ondertekening van de Vrede van Munster (1648) waarmee een einde kwam aan de 80 jarige oorlog.