Börgbloumkes

Iwema steenhuis

Honderden sneeuwklokjes voor het Iwema steenhuis in Niebert. De sneeuwklokjes worden gerekend tot de stinsenplanten of börgbloumkes die hun naam ontlenen aan de plaats waar ze vooral worden gevonden, bij de steenhuizen (stinsen) en borgen. De naam is vermoedelijk ontstaan in Veenwouden waar de bevolking de planten rondom de Schierstins als stinzeblomkes betitelde. Andere planten die ertoe worden gerekend zijn de boerenkrokus, gele anemoon, lelietje der dalen, aronskelk en holwortel. Ze zijn aangeplant op landgoederen, boerderijen en pastorietuinen waar ze verwilderden. Oorspronkelijk kwamen ze hier niet voor. De planten wisten zich te handhaven en sommige komen buiten de landgoederen ook niet voor.

Rondwandeling 10 Iwema steenhuis