Boerderij was steenhuis

Een bijzondere ontdekking bij het dorp Eenrum. Boerderij Den Oever blijkt een oorsprong te hebben als steenhuis. De ontdekking werd gedaan door bouwkundig historicus Daan Wennips. Op de foto is aangegeven welk deel als steenhuis is geïdentificeerd. Van het oorspronkelijke steenhuis resteren nog twee muren en twee muurrestanten (dikte 50 cm). In 1667 is het gebouw vergroot tot de huidige omvang.

Onderzoek van de kapconstructie wijst uit dat het hout van het gebinte van 1467 is. Zo’n eeuwenoude kap met de originele constructie is heel zeldzaam. De weem van Eexta heeft ook een originele middeleeuwse kap die zelfs nog ouder is (1250).

Over de historische achtergrond van steenhuizen meer bij het menu verdieping.

Eenrum is opgenomen in onze lange afstandswandeling, etappe 6 en 7. Boerderij Den Oever ligt niet direct aan de route. Meer over deze ontdekking in het menu verhalen.

foto Daan Wennips

Steinhaus Bunderhee

Interieurfoto van de 14e eeuwse vestingtoren in Bunderhee, het eindpunt van de nieuwe wandelingen van het Groninger Borgenpad. Het gebouw is soms te bezichtigen, controleer de openingstijden op de website van het Ostfriesische Landschaft.
Naar de nieuwe wandelingen

Van steenhuis naar steenhuis

De nieuwe uitbreiding van het Groninger Borgenpad gaat naar het Steinhaus Bunderhee (foto boven). Met de eerdere uitbreiding naar de Schierstins in Veenwouden (foto onder) is nu een lange afstandswandeling ontstaan van 333 km, van steenhuis naar steenhuis. Deze prachtig bewaard gebleven steenhuizen passen als voorlopers van de borgen uitstekend bij het Groninger Borgenpad. Naar de nieuwe wandelingen.

Börgbloumkes

Iwema steenhuis

Honderden sneeuwklokjes voor het Iwema steenhuis in Niebert. De sneeuwklokjes worden gerekend tot de stinsenplanten of börgbloumkes die hun naam ontlenen aan de plaats waar ze vooral worden gevonden, bij de steenhuizen (stinsen) en borgen. De naam is vermoedelijk ontstaan in Veenwouden waar de bevolking de planten rondom de Schierstins als stinzeblomkes betitelde. Andere planten die ertoe worden gerekend zijn de boerenkrokus, gele anemoon, lelietje der dalen, aronskelk en holwortel. Ze zijn aangeplant op landgoederen, boerderijen en pastorietuinen waar ze verwilderden. Oorspronkelijk kwamen ze hier niet voor. De planten wisten zich te handhaven en sommige komen buiten de landgoederen ook niet voor.

Rondwandeling 10 Iwema steenhuis

Burcht Wedde

Burcht Wedde heeft zich aangesloten bij het project De Wilde Tuin, een landelijk project begonnen door NRC. Het idee is om een vierkante meter van je tuin te verwilderen en te zien wat er gebeurt. In Wedde gaat het om heel wat meer dan een vierkante meter. De aanleiding is het besluit van de gemeente Westerwolde om de buitentuin niet langer te onderhouden. Wel spannend om de groene handen niet uit de mouwen te steken. Wat gaat er groeien en bloeien in de tuin? Inheemse wilde planten krijgen nu alle ruimte. Bezoekers van de tuin wordt gevraagd hun waarnemingen te delen: info@burchtwedde.nl
Meer over dit project: www.nrc.nl/dewildetuin