Allersmaborg

Allersmaborg

’s Zomers ligt de Allersmaborg bij Ezinge helemaal verborgen in het groen, maar de wandelaar van het Groninger Borgenpad ziet in het weidse land van ver de groep bomen waarin de borg verscholen ligt.

De borg bij Ezinge maakte een ontwikkeling door van steenhuis naar een voorname 19e eeuwse buitenplaats. Er zijn in delen van de gevelmuren oude Middeleeuwse kloostermoppen zichtbaar. Het is niet zeker wanneer het steenhuis is gebouwd, ergens gedurende de 13e eeuw. De bewoners speelden een rol in het toezicht houden op een sluis van de Feerwerdertocht naar het Reitdiep.

De eerste bewoner die we kunnen traceren is Duurt Allersma, zijlrechter van het Aduarderzijl (1489). Zijn zoon Sirp is begraven in de kerk van Ezinge. In 1588 stierf de familie Allersma uit en kwam de borg in andere handen.

De Allersmaborg is ternauwernood ontkomen aan sloop. Het gebouw is nu eigendom van Staatsbosbeheer en in erfpacht uitgegeven aan de Rijksuniversiteit Groningen die het gebruikt voor conferenties. De borg wordt ook gebruikt als trouw- en feestlocatie. Het klerkenhuis op het voorterrein is te huur als vakantiehuisje (vanaf 2 nachten). Vanaf Pinksteren tot open monumentendagen zijn bezoekers iedere zondag welkom op het terras in de tuin of in het koetshuis. Alle andere dagen is het terrein achter de ophaalbrug privéterrein. De borg is nog bewoond.

Meer foto’s van deze borg o.a. van het interieur.

De tuin is een eldorado voor broedvogels. Ook vinden we  in het park stinsenplanten.

Allersmaborg