Allersmaborg, oase in het groen

Allersmaborg

’s Zomers ligt de Allersmaborg bij Ezinge helemaal verborgen in het groen, maar de wandelaar van het Groninger Borgenpad ziet in het weidse land van ver de groep bomen waarin de borg verscholen ligt, een oase in het groen.

De Allersmaborg bij Ezinge maakte een ontwikkeling door van steenhuis naar een voorname 19e eeuwse buitenplaats. Er zijn in delen van de gevelmuren oude Middeleeuwse kloostermoppen zichtbaar. Het is niet zeker wanneer het steenhuis is gebouwd, ergens gedurende de 13e eeuw. De bewoners speelden een rol in het toezicht houden op een sluis van de Feerwerdertocht naar het Reitdiep.

De eerste bewoner die we kunnen traceren is Duurt Allersma, zijlrechter van het Aduarderzijl (1489). Zijn zoon Sirp is begraven in de kerk van Ezinge. In 1588 stierf de familie Allersma uit en kwam de borg in andere handen. De Allersmaborg kende daarna verschillende families als bewoners.

De Allersmaborg is ternauwernood ontkomen aan sloop. Veel van het interieur is verloren gegaan. In de hal is nog een houten wandbetimmering aanwezig uit 1740.

Het gebouw is nu eigendom van Staatsbosbeheer en in erfpacht uitgegeven aan de Rijksuniversiteit Groningen die het gebruikt voor conferenties. De borg wordt ook gebruikt als trouw- en feestlocatie. Het terrein achter de ophaalbrug is privéterrein.

De tuin is een eldorado voor broedvogels. Ook vinden we  in het park stinsenplanten

Allersmaborg