Allersmaborg

Ook de Allersmaborg maakte een ontwikkeling door van steenhuis naar een buitenplaats. Er zijn in delen van de gevelmuren nog oude Middeleeuwse kloostermoppen zichtbaar. Wanneer het steenhuis is gebouwd is niet zeker, ergens gedurende de 13e eeuw. De bewoners speelden een rol in het toezicht houden op een sluis in de dijk van het Reitdiep.

De eerste bewoner die we kunnen traceren (1489) is Duurt Allersma, zijlrechter van het Aduarderzijl. Zijn zoon Sirp is begraven in de kerk van Ezinge. In 1588 stierf de familie Allersma uit en kwam de borg in andere handen.

De borg is ternauwernood ontkomen aan sloop. Het gebouw is nu eigendom van de Rijksuniversiteit Groningen die het gebruikt voor conferenties, maar de borg wordt ook gebruikt als trouw- en feestlocatie.