Aanpassing

Etappe 19 van de lange afstandswandeling Finsterwolde – Winschoten is niet langer gestremd. De stremming was ontstaan door de verwijdering van de brug Oeverlibel in het natuurgebied Reiderwolde. Er is een aanpassing van de route gemaakt. In de route is nu ook de Pieter Smitbrug opgenomen, de langste fiets- en voetgangersbrug van Europa die de Blauwe Stad met Winschoten verbindt.